Algemene voorwaarden contante betalingen 

Algemeen

De betaaldienst Contante Betalingen wordt u aangeboden door PMT Services. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Contante Betalingen.

De dienstverlening

Op verzoek van de klant geschiedt de Contante Betalingen naar een begunstigde rekening dat in Nederland gevestigd is. Het proces gaat als volgt:

  • Het moet een natuurlijk persoon zijn.
  • De klant moet een geldige legitimatie bewijs hebben (PMT services kan hiervan een kopie maken voor haar eigen administratie).
  • De Klant levert de benodigde gegevens aan: de naam en rekeningnummer van de begunstigde, het bedrag dat overgemaakt moet worden en een betalingskenmerk of een omschrijving.
  • De gegevens worden verwerkt en de klant krijgt een kopie van het te verzenden betaling.
  • Klant controleert de gegevens en als alles juist is zet men een handtekening voor akkoord. (Voor eventuele informatie of voorwaarden kan de klant terecht bij PMT services)
  • De betaling word verstuurd en is dan definitief. Dit betekent dat het niet meer gestorneerd oftewel teruggehaald kan worden. De Contante Betaling zal volgens PMT services haar procedures uitgevoerd worden met daarbij behorende tarieven.
  • Ondervermelding van de klant zijn/haar naam en betalingskenmerk of betaalomschrijving zal de betaling overgemaakt worden naar de desbetreffende rekeningnummer/begunstigde waarvoor opdracht is gegeven door de klant.
  • De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid om het bewijs/bon goed te bewaren.
  • Als blijkt dat de klant het bewijs/bon kwijtraakt of in handen komt van derden. dan is PMT services hiervoor niet aansprakelijk.
  • PMT Services is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop begunstigden omgaan met de Contante Betaling.

Betaling die terug gestort zijn 

Betalingen die door begunstigde teruggestort worden, zullen door PMT services overgemaakt worden naar de klant opgegeven rekeningnummer. Voorafgaand ontvangt de klant schriftelijk bericht. Mocht er geen reactie komen, dan zal het bedrag gedurende zijn bestaan beschikbaar voor de klant worden gehouden. PMT services zal geen rente in rekening brengen.

PMT services kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verouderde of foutieve rekeningnummers, adresgegevens door de klant aan PMT services zijn verstreken. De klant is zelf verantwoordelijke voor de juistheid van de door hem of haar verstrekte gegevens voor de uitvoering van de dienstverlening.